Skip links
Nieuws

WAM verzekering nu voor alle voertuigen

Voor eigenaren van tractoren, vorkheftrucks etc is er per 23 december 2023 een belangrijke wijziging. Vanaf deze datum moeten ook motorrijtuigen die binnen gebouwen of op eigen terrein worden gebruikt (zoals heftrucks en elektrische palletwagens) worden verzekerd.

Wat is er veranderd?

In de aangepaste Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wordt bij de verzekeringsplicht van een motorrijtuig het begrip “deelneming met het motorrijtuig aan het verkeer” vervangen door “het gebruik van het motorijtuig in overeenstemming met de functie van dat motorrijtuig als vervoermiddel. En ongeacht de kenmerken van het motorrijtuig én ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het stilstaat of in beweging is”. Met andere woorden, de WAM is dus van toepassing wanneer een motorrijtuig op het moment van schade de functie had van vervoermiddel, ongeacht of het motorijtuig rijdt of stilstaat/geparkeerd is.

Gevolg en noodzakelijke actie

U bent wettelijk verplicht om een WAM-dekking voor alle motorrijtuigen te hebben die aan deze definitie voldoen. Voor motorrijtuigen die binnen gebouwen of op eigen terrein worden gebruikt, zoals heftrucks en elektrische palletwagens, is het dus vanaf nu noodzakelijk de dekking van een dergelijke verzekering te hebben. Het betekent een aanzienlijke uitbreiding van de verzekeringsplicht voor aansprakelijkheid van voertuigen.

NB: een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt geen dekking voor schade door motorrijtuigen. Er moet dus apart een verzekering met WAM-dekking worden afgesloten.