Skip links
Nieuws

Komt de nieuwe pensioenwet er echt aan?

Er is de afgelopen jaren al veel gezegd én geschreven over het nieuwe pensioenstelsel. In 2022 heeft de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd. Nu is nog het akkoord van de Eerste Kamer nodig. De stemming staat gepland op 30 mei 2023. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, dan zal de wet op 1 juli 2023 van toepassing worden.

Heeft u als werkgever een pensioencontract dat is ondergebracht bij een verzekeraar of een PPI (premiepensioeninstelling)? Dan kan de huidige pensioenregeling voorlopig ongewijzigd blijven. Pas per 1 januari 2027 zal voor (nieuwe) medewerkers de pensioenregeling moeten voldoen aan de Wet toekomst pensioenen. Natuurlijk nemen wij – wanneer de pensioenregeling via THP loopt – ruim vóór die datum contact met u op om de gevolgen van de nieuwe wetgeving te bespreken.

Actie voor 1 juli 2023

In de volgende situatie is het wél belangrijk dat u vóór 1 juli 2023 in actie komt.

Gaat uw onderneming vóór 1 juli 2023 een nieuwe rechtspersoon oprichten waar medewerkers bij in dienst komen? Of worden medewerkers vóór die datum overgeplaatst naar bijvoorbeeld een Holding BV waar nog geen pensioenregeling is? Dan kunt u wel direct te maken krijgen met de gewijzigde pensioenwetgeving. Dit geldt ook bij een overname of een fusie. Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.