Skip links
Nieuws

Jubelton bijna uitgejubeld?

Of toch (nog) niet? 

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de 'jubelton', wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag namelijk fors verlaagd tot € 28.947.

2022 laatste jaar

Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin het volledige bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij kan worden geschonken, onder de voorwaarde dat de ontvanger of diens partner nog geen 40 jaar is. Ook mag er niet eerder een beroep op de regeling zijn gedaan.

Het kabinet heeft besloten de jubelton met ingang van 2024 te laten vervallen. De eerste stap is dus een verlaging van de jubelton (€ 106.671) naar € 28.947 vanaf 1 januari 2023. Dit bedrag is gelijk aan de reguliere verhoogde vrijstelling. Voor kinderen betekent dit feitelijk al een afschaffing van de vrijstelling, voor anderen (kleinkinderen bijvoorbeeld) nog niet.

Schenken in 2022 en aanvullen in 2023

Een mogelijkheid om nog onder de oude regeling te vallen is om in 2022 in ieder geval een bedrag te schenken ten behoeve van de eigen woning. Vervolgens mag u in 2023 de schenking nog belastingvrij aanvullen tot het bedrag van € 106.671. 

Kopen voor 31-12-2024

Wacht u tot na 1 januari 2023 dan is het maximaal belastingvrij te schenken bedrag dus “slechts” € 28.947. Dat kan reden zijn om nu toch nog voor de komende oudejaarsavond een bedrag te schenken voor de aankoop van een eigen woning. De verkrijger heeft vervolgens tot 31 december 2024 de tijd om het belastingvrij geschonken bedrag ook aan de eigen woning te besteden.

Aangifte schenkbelasting

Belangrijk: Voor 1 maart van het jaar ná de schenking moet er door de ontvanger aangifte worden gedaan. Daarbij moet expliciet op de verhoogde schenkingsvrijstelling een beroep worden gedaan.