Skip links
Nieuws

De nieuwe pensioenwet is een feit

Er is de afgelopen jaren al veel gezegd én geschreven over het nieuwe pensioenstelsel. In 2022 heeft de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd. Op 30 mei 2023 heeft ook de Eerste Kamer met de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingestemd.

 

De wet gaat in per 1 juli 2023

Dan start de overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers afspraken maken over het aanpassen van de pensioenregeling. Deze aanpassing speelt vooral bij werkgevers die verplicht deelnemen aan een pensioenfonds of voor wie een CAO-verplichting geldt.

Bestaande pensioenregelingen

Werkgevers die nu al een pensioenregeling hebben afgesloten bij een verzekeraar of PPI, hoeven pas over een aantal jaar – waarschijnlijk uiterlijk 1 januari 2028 – een pensioenregeling te hebben die aan de nieuwe wetgeving voldoet. Natuurlijk nemen wij – wanneer de pensioenregeling via THP loopt – ruim vóór die datum contact met u op om de gevolgen van de nieuwe wetgeving te bespreken.

In de volgende situatie is het wél belangrijk dat u vóór 1 juli 2023 in actie komt.

Gaat uw onderneming vóór 1 juli 2023 een nieuwe rechtspersoon oprichten waar medewerkers bij in dienst komen? Of worden medewerkers vóór die datum overgeplaatst naar bijvoorbeeld een Holding BV waar nog geen pensioenregeling is? Dan kunt u wel direct te maken krijgen met de gewijzigde pensioenwetgeving. Dit geldt ook bij een overname of een fusie. Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.