Skip links
Nieuws

Gebruikelijk loon medisch specialist 2023

Hoger gebruikelijk loon medisch specialist 2023: wat is er gewijzigd?

Per 1 januari 2023 is de berekening van het gebruikelijk loon zoals de Belastingdienst die toepast veranderd. Tot 2023 was er een doelmatigheidsmarge, waardoor 75% in plaats van 100% van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking mocht worden vergeleken. Die doelmatigheidsmarge van 25% is per 1 januari 2023 afgeschaft. Hiermee wordt het gebruikelijk loon van de medisch specialist hoger.

Gebruikelijk loon medisch specialist per 1 januari 2023

Voor de medisch specialist is vooral het criterium van een werknemer in een vergelijkbare dienstbetrekking van belang. Als vergelijk voor de Belastingdienst dient de AMS beloning van de medisch specialisten in loondienst.

Vergelijk salaris op basis van AMS

De medisch specialist heeft op basis van de AMS recht op inconveniëntentoeslagen: de frequentie- en intensiteitstoeslag. En bovendien op 8 % vakantietoeslag.

Frequentie en intensiteitstoeslagen
De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan 2 nacht-, avond- of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan 10 avond-, nacht- of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand. Zie de bijlage voor de volledige staffel.

SPMS – pensioenpremies
De keuze van de Belastingdienst voor vergelijk met AMS schaal leidt vervolgens tot het volgende: De pensioenpremies (van het PfZW) worden in loondienst voor 50% door de werkgever gedragen. Daarom nemen we in de gebruikelijk loon berekening 50% mee van de SPMS premie.

We tellen deze premie op bij het reeds berekende salaris inclusief toeslagen om tot het gebruikelijk loon te komen.

Diverse factoren zijn van invloed op de berekening voor de individuele medisch specialist. Waarmee we onderbouwd het salaris lager dan de standaard berekening kunnen stellen.

Te denken valt aan:

De onderbouwing en vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden is daarbij essentieel. Zo stellen wij ons op het standpunt dat we een startend medisch specialist in het eerste jaar met AMS 1 vergelijken en niet AMS 6.

Daarnaast wordt de fte factor toegepast, dus bij een 0,8 fte belang, wordt die factor in de berekening opgenomen. Ook wordt kritisch gekeken naar welk inconvenienten percentage overeenkomt met de werkelijkheid van uw lokale omstandigheden. Die percentages passen we dan toe, mits deze omstandigheden duidelijk en te onderbouwen zijn.

Tenslotte moet met de inverdienregeling of goodwill financiering rekening worden gehouden. Als uit de liquiditeitsberekening van de BV blijkt dat de BV het salaris niet kan dragen, dan zal het salaris overeenkomstig moeten worden verlaagd.

Voldoet uw salaris als vrijgevestigd medisch specialist aan het gebruikelijk loon?
Bent u medisch specialist en twijfelt of uw salaris voldoet aan het gebruikelijk loon 2023? We maken graag voor u de berekening aan de hand van uw situatie.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht is een samenvatting van onze notitie over het gebruikelijk loon medisch specialist 2023. Ons standpunt ten aanzien van gebruikelijk loon is tot stand gekomen op basis van en na de input van diverse partijen: de SRA (overkoepelende branche organisatie van register accountants), verschillende fiscalisten en adviseurs én de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Dit nieuwsbericht, genoemde notitie en berekeningen zijn en worden zorgvuldig opgesteld, echter er kunnen geen rechten aan worden ontleend.